ZARZĄD STOWARZYSZENIA BEMOWSKA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

 

STANISŁAW PAWEŁCZYK - PREZES

pawelczyk

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Mieszkaniec Bemowa, żonaty, dwoje dzieci i czwórka wnucząt. Wieloletni członek zarządu w Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. W wyborach powszechnych Radny na Bemowie w kadencjach od 1998 do 2010 r. 

Z-ca Burmistrza w Gminie Warszawa Bemowo w latach 2001- 2002. Odpowiadał za wydziały: geodezja i nieruchomości, ochrona środowiska, architektura, informatyka i infrastruktura. Inicjator likwidacji wszystkich kotłowni węglowych, wytwórni mas bitumicznych i kompostowni otwartej (podobnej jak na Radiowie). Inicjator rewitalizacji Fortu Bema po przejęciu nieruchomości od wojska. 

Z-ca Burmistrza w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawa w latach 2002- 2006. Odpowiadał za wydziały: inwestycje i infrastruktura, ochrona środowiska, architektura, informatyka. Nadzorował inwestycje takie jak: Bemowskie Centrum Kultury, sala gimnastyczna dla szkoły przy ul. Thommego, nowe boiska przyszkolne z nawierzchnią sztuczną, Amfiteatr w Parku Górczewska, rekonstrukcja i rewitalizacja Fortu Bema wraz z odbudową fosy i obiektu rekreacyjno-sportowo-piłkarskiego przy Obrońców Tobruku. Nadzorował remonty i odbudowę wielu ulic na Bemowie, budowę kanalizacji ul. Pełczyńskiego wraz z wykonaniem retencji trzech obiektów wodnych takich jak: staw Zielony, staw Jeziorzec, fosa Fortu Blizne.

Obecnie od 2016 r. Z-ca Burmistrza w Dzielnicy Bemowo m.st Warszawa. Odpowiada za wydziały: inwestycje, ochrona środowiska, lokalowy, działalności gospodarczej. Nadzoruje budowę dróg chodników i ścieżek, obiektów oświatowych i komunalnych, parków, placów zabaw. Realizuje inwestycje z budżetu partycypacyjnego.

 

HANNA GŁOWACKA - WICEPREZES

glowacka

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego). Mieszkanka Bemowa,  osiedla „Górce” od ponad 32 lat. Zawodowo związana z lotnictwem najpierw wojskowym, a później z lotniskami sportowymi (aeroklubowymi) oraz tzw. „małej” komunikacji lotniczej. Przez kilkanaście lat zajmowała się zarządzaniem na 30 w/w lotniskach w Polsce.

Swoją działalność społeczną  rozpoczęła na początku lat 90 w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wola” na Osiedlu Górce. Jako przedstawicielka mieszkańców pełniła w Radzie Osiedla Górce funkcję Przewodniczącej. W pierwszych samorządowych wyborach w 1994 roku, startując do Rady Gminy Warszawa-Bemowo z bezpartyjnego ugrupowania, uzyskała mandat radnej i przez kolejne 4-ry kadencje, nieprzerwanie aż do 2010 roku była radną bemowskiego samorządu.

W 2014 roku ponownie otrzymała mandat radnej do Rady Dzielnicy Bemowo, na kolejną już 5-tą kadencję reprezentując Stowarzyszenie „Bemowska Wspólnota Samorządowa”.

Jako radna m.in. w latach 1994-2006 pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Komunikacji, Komisji Inwestycji i zajmowała się m.in. budową: dróg, linii tramwajowych, sygnalizacji świetlnych, szkół i boisk, basenu, budynków komunalnych, Ratusza, Bemowskiego Centrum Kultury, czy amfiteatru oraz remontami istniejących ulic, przychodni zdrowia, szkół, przedszkoli – co pozwoliło na szybkie nadrabianie kilkudziesięciu lat zaniedbań w zagospodarowaniu obszaru Bemowa, a więc i poprawy jakości życia mieszkańców Bemowa.

To radna doświadczona i merytorycznie przygotowana do pracy w samorządzie, która z obecnych i wcześniejszych radnych Rady Dzielnicy Bemowo, posiada najdłuższy (ponad 23-letni) staż w działalności publicznej na rzecz Bemowa i jego mieszkańców.

 

MAGDALENA OŚKO - SKARBNIK

Magda OśkoZ zawodu nauczycielka, wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 82 na Bemowie. Ukończyła Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim. Działaczka na rzecz lokalnych środowisk osób niepełnosprawnych, miedzy innymi w Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem”.

Od 1986 roku jest aktywną działaczką statutowych organów samorządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górczewska". W tym okresie wielokrotnie była członkiem Rady Nadzorczej, gdzie przez kilka kadencji pełniła funkcję przewodniczącej lub wiceprzewodniczącej Rady. Działa na rzecz organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu spółdzielni oraz włącza się w organizowanie pomocy członkom spółdzielni, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. W 2004 roku odznaczona Odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego RP.

Radna Gminy Warszawa Bemowo w latach 1994-1998, w której pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gminy, działała w Komisjach Edukacji i Porządku Publicznego.