logo





„Jesteśmy największym, niezależnym i bezpartyjnym stowarzyszeniem samorządowym na Bemowie, które stało się rzeczywistą alternatywą dla mieszkańców naszej dzielnicy.”


Interpelacja dotyczy konieczności poszerzenia chodnika po północnej stronie ul. Muszlowej na odcinku od parkingu przy przedszkolu do placu pod kościołem. Obecnie wąski pas chodnika (w dodatku pośrodku ze słupem oświetleniowym) zmusza do zejścia i poruszania się po ulicy. Jednocześnie, w związku z brakiem miejsc postojowych…
Interpelacja dotyczy zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ul. Muszlowej, zlokalizowanego na wyniesionym spowalniaczu ruchu pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a budynkiem przedszkola. Przejście „zniknęło” w czasie budowy budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ul. Muszlowej i ul. Powstańców Śląskich. Wg zebranych przez radną Głowacką informacji nikt w Urzędzie…
W związku z koniecznością dbania o zasoby przyrodnicze i środowisko naturalne na terenie Bemowa zwracam się do Zarządu Dzielnicy o przedstawienie danych o łącznej liczbie decyzji dot. zezwoleń na wycięcie drzew pod warunkiem wniesienia opłat kompensacyjnych oraz o podanie kwot naliczonych z tego tytułu opłat.…
Zwracam się do Zarządu Dzielnicy o uporządkowanie terenu wokół dawnego drewnianego kościoła na Górcach poprzez: - usunięcie reklam z ogrodzenia działki pozostałej po dawnym drewnianym kościele; - zlikwidowanie zmurszałego drewnianego płotu, stojącego wzdłuż chodnika łączącego ul. Bolkowską z przystankiem autobusowym przy ul. Górczewskiej oraz wzdłuż…
Ze względu na uwarunkowania terenowe oraz komunikacyjne zwracamy się do Zarządu Dzielnicy Bemowo o zmianę lokalizacji planowanej pływalni z terenu ul. Lazurowej/Fort Blizne i przeniesienie jej na teren nieruchomości przy ul. Lazurowej i ul. Batalionów Chłopskich. Od wielu lat mieszkańcy Jelonek (a teraz także Chrzanowa)…
Jest szansa na nowe przedszkole na Bemowie! Nasi radni Hanna Głowacka i Robert Podpłoński wystosowali do Zarządu Dzielnicy interpelację w sprawie budowy przedszkola przy ul. Czumy z pełnym opisem możliwości realizacji inwestycji. Teren jest własnością miasta, a przy budowie można skorzystać z gotowego projektu. Dzięki…
Od 1 stycznia 2017 sprawy gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie Bemowa i stanowiącymi własność miasta przechodzą do dyspozycji Dzielnic. W związku z tym zwracam się do Zarządu Dzielnicy Bemowo o wystąpienie do Prezydent Warszawy z wnioskiem o zawieszenie toczących się obecnie w Urzędzie Miasta postępowań…
W związku z informacją o zamknięciu przejazdu kolejowego przy ul. Zaborowskiej/ul. Marynin domagamy się natychmiastowego podjęcia działań w celu wystąpienia o uchylenie tej decyzji oraz o jak najszybsze zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę przejazdu. Jednocześnie kolejny raz podkreślamy, iż przez wiele lat kolejne władze Bemowa…
Z informacji uzyskanych przez członków Bemowskiej Wspólnoty Samorządowej wynika, że projekt stacji Metra Ratusz Bemowo jest nieracjonalny i nie uwzględnia rzeczywistych potrzeb mieszkańców Bemowa. Zakłada on bowiem zlokalizowanie wejść do stacji wyłącznie po stronie bemowskiego Ratusza, w tym usytuowanie jednego z dwóch wejść na stację…
W związku z sądowymi roszczeniami Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” do uzyskania prawa użytkowania wieczystego niektórych działek leżących w obrębie Parku Górczewska zwracamy się do Zarządu Dzielnicy o pilną analizę prawną terenów „Parku Górczewska”, wyjaśnienia na jakiej podstawie kilka działek oddano SM Górczewska w wieczyste użytkowanie oraz…

COPYRIGHT ©  Stowarzyszenie Bemowska Wspólnota Samorządowa 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem