logo

„Jesteśmy największym, niezależnym i bezpartyjnym stowarzyszeniem samorządowym na Bemowie, które stało się rzeczywistą alternatywą dla mieszkańców naszej dzielnicy.”


W związku z dramatyczną sytuacją braku miejsc w bemowskich szkołach i przedszkolach domagamy się wyjaśnień kto jest odpowiedzialny za kuriozalną decyzję o przeznaczeniu budynku szkoły przy ul. Rozłogi/Siemiatycka na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęcie takiej decyzji w sytuacji, gdy na Bemowie zmagamy się z wyżem demograficznym dzieci w wieku szkolnym, dopychamy do granic możliwości istniejące już szkoły i zmuszeni jesteśmy budować nowe placówki – jest dla nas i mieszkańców Bemowa bulwersujące. Przypominamy, że szkoła została zbudowana znacznymi nakładami finansowymi w latach 2000-2001 wraz z niezbędnym zapleczem. Przeznaczenie jej na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej jest strasznym marnotrawstwem pieniędzy i zasobów lokalowych, gdyż budynek ten jest zdecydowanie za duży na potrzeby OPS. Na przystosowanie budynku szkoły do potrzeb OPS wydano dodatkowe ok. 600 tys zł. Domagamy się wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które podjęły tę kuriozalną decyzję oraz znalezienia dla OPS innej siedziby i przeznaczenie budynku z powrotem na cele oświatowe.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.

Po wizytacji obiektu „Aleja Sportów Miejskich” przy ul. Pełczyńskiego można stwierdzić wiele nieprawidłowości przy realizacji i wykonaniu tej inwestycji. Wątpliwości budzą zarówno poprawność wykonania projektu, poprawność wykonania robót w terenie, jak też cała procedura przygotowania tej inwestycji. Niektóre z wykonanych urządzeń są niedopracowane, źle wykonane a także zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu (choćby betonowy murek okalający boisko do koszykówki, czy żwirowe podłoże boiska do gry w ping-ponga). Obiekt, nie tak dawno oddany do użytku, wymagać będzie poprawek, co oznacza wydatkowanie kolejnych pieniędzy ze środków publicznych.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.

W imieniu Bemowskiej Wspólnoty Samorządowej przesyłamy do wiadomości i wykorzystania pismo z dnia 12 maja 2015 r (załącznik nr l), złożone przez nasze Stowarzy­szenie do Pani Prezydent m.st. Warszawy w sprawie podwyżki opłaty rocznej z tytułu użyt­kowania wieczystego nieruchomości, położonych na terenie Osiedla "Górce" SM WOLA, na które składają się działki o numerach ewidencyjnych nr.: 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 58/7, 58/10,73/3 z obrębu 6-11-04 (ul. Zaborowska 15, ul. Ziębicka 2 i 4, ul. Siodlarska 12).

Podjęliśmy działania w w/w sprawie na wniosek zainteresowanych mieszkańców, któ­rzy zwrócili się do nas, radnych Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Pismo przesłane do Pani Prezydent jest wynikiem przeprowadzonej przez nas analizy stanu faktycznego i prawnego dokumentów opisujących przedmiotową sprawę.

Nasza opinia odnosi się tylko do części nieruchomości Osiedla "Górce" SM WOLA objętych podwyżką opłaty rocznej. Natomiast, jak wynika z Uchwały Zarządu Dzielnicy Be­mowo m.st. Warszawy z dnia 26 lutego br. (załącznik nr 2) może dotyczyć również pozosta­łych działek (nieruchomości), wymienionych w Uchwale.

Treść pisma w załączeniu.

W związku z pozyskanymi informacjami dot. zaniedbań i błędów w naliczaniu i pobieraniu opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości na terenie SM „Wola” skierowaliśmy do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Treść pisma w załączeniu.


COPYRIGHT ©  Stowarzyszenie Bemowska Wspólnota Samorządowa 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem