Interpelacja dotyczy konieczności poszerzenia chodnika po północnej stronie ul. Muszlowej na odcinku od parkingu przy przedszkolu do placu pod kościołem. Obecnie wąski pas chodnika (w dodatku pośrodku ze słupem oświetleniowym) zmusza do zejścia i poruszania się po ulicy.

Jednocześnie, w związku z brakiem miejsc postojowych dla osób przyjeżdżających do kościoła, co widać w godzinach mszy, i nagminnego parkowania samochodów wzdłuż ul. Muszlowej, jak i przyjeżdzających do parku postulujemy o urządzenie dodatkowych miejsc parkingowych na miejskim terenie przylegającym do kościoła, z zachowaniem koniecznej separacji zielenią od strony przedszkola. Obecnie teren ten jest składowiskiem materiałów budowalnych, a zamiast tego może i powinien być wykorzystany na cele publiczne.

W załączeniu pełny tekst interpelacji.