Interpelacja dotyczy zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ul. Muszlowej, zlokalizowanego na wyniesionym spowalniaczu ruchu pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a budynkiem przedszkola. Przejście „zniknęło” w czasie budowy budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ul. Muszlowej i ul. Powstańców Śląskich.

Wg zebranych przez radną Głowacką informacji nikt w Urzędzie nie wydał zgody na likwidację przejścia. W związku z tym oczekujemy od Zarządu Dzielnicy zobowiązania wykonawcy do przywrócenia przejścia dla pieszych w pierwotnym miejscu, gdyż jego likwidacja nie było przez mieszkańców postulowana, a brak bezpiecznego przejścia wydłuża mieszkańcom drogę, w tym do szkoły, przychodni i obiektów handlowych.

W załączeniu pełny tekst interpelacji.