Zwracam się do Zarządu Dzielnicy o uporządkowanie terenu wokół dawnego drewnianego kościoła na Górcach poprzez:

- usunięcie reklam z ogrodzenia działki pozostałej po dawnym drewnianym kościele;

- zlikwidowanie zmurszałego drewnianego płotu, stojącego wzdłuż chodnika łączącego ul. Bolkowską z przystankiem autobusowym przy ul. Górczewskiej oraz wzdłuż ul. Bolkowskiej w kierunku tymczasowej kaplicy kościoła.

Uporządkowanie tego terenu przyczyni się do poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i jego estetyki.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.