Ze względu na uwarunkowania terenowe oraz komunikacyjne zwracamy się do Zarządu Dzielnicy Bemowo o zmianę lokalizacji planowanej pływalni z terenu ul. Lazurowej/Fort Blizne i przeniesienie jej na teren nieruchomości przy ul. Lazurowej i ul. Batalionów Chłopskich.

Od wielu lat mieszkańcy Jelonek (a teraz także Chrzanowa) oczekują na budowę pływalni, która miała zastąpić zlikwidowaną pływalnię przy ul. Brygadzistów. Zwracamy uwagę, iż w pobliżu wskazanej pierwotnie lokalizacji (Lazurowa/Fort Blizne) do dawna funkcjonuje już pływalnia WAT, a kolejną w tej części Bemowa jest pływalnia przy ul. Oławskiej. Naszym zdaniem, zadaniem samorządu jest podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców, a więc równomiernego traktowania każdego obszaru Bemowa i potrzeb ich mieszkańców.

Jednocześnie zwracamy się do Zarządu Dzielnicy Bemowo aby działkę planowaną pierwotnie pod budowę pływalni przeznaczyć na budowę nowego przedszkola lub obiektu przedszkolno-żłobkowego.

Oczekujemy że Zarząd Dzielnicy wystąpi do m.st warszawy o dodatkowe środki finansowe na realizację powyższych inwestycji. Bemowo od wielu lat jest nieustającym placem budowy nowych budynków wielorodzinnych, dla których pozwolenia na budowę wydaje także Urząd Miasta. Konsekwencją tego są narastające potrzeby w zakresie zapewnienia niezbędnych obiektów towarzyszących, w tym placówek oświatowych, zdrowotnych czy kulturalno-sportowych.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.