Od 1 stycznia 2017 sprawy gospodarowania nieruchomościami położonymi na terenie Bemowa i stanowiącymi własność miasta przechodzą do dyspozycji Dzielnic. W związku z tym zwracam się do Zarządu Dzielnicy Bemowo o wystąpienie do Prezydent Warszawy z wnioskiem o zawieszenie toczących się obecnie w Urzędzie Miasta postępowań dot. regulowania lub dysponowania nieruchomościami na terenie Bemowa i pozostawienie ich do rozpatrzenia już przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Bemowo po 1 stycznia 2017 r. W sytuacji dotychczasowego braku współpracy, przepływu informacji i braku wpływu na kierunki postępowań dot. gospodarowaniem nieruchomościami uważam taki wniosek za zasadny pożyteczny dla mieszkańców Dzielnicy Bemowo.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.