W związku z sądowymi roszczeniami Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” do uzyskania prawa użytkowania wieczystego niektórych działek leżących w obrębie Parku Górczewska zwracamy się do Zarządu Dzielnicy o pilną analizę prawną terenów „Parku Górczewska”, wyjaśnienia na jakiej podstawie kilka działek oddano SM Górczewska w wieczyste użytkowanie oraz na ostateczne uregulowanie stanu prawnego wszystkich terenów leżących na obszarze Parku.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.