logo

„Jesteśmy największym, niezależnym i bezpartyjnym stowarzyszeniem samorządowym na Bemowie, które stało się rzeczywistą alternatywą dla mieszkańców naszej dzielnicy.”


Interpelacja dotyczy konieczności poszerzenia chodnika po północnej stronie ul. Muszlowej na odcinku od parkingu przy przedszkolu do placu pod kościołem. Obecnie wąski pas chodnika (w dodatku pośrodku ze słupem oświetleniowym) zmusza do zejścia i poruszania się po ulicy.

Jednocześnie, w związku z brakiem miejsc postojowych dla osób przyjeżdżających do kościoła, co widać w godzinach mszy, i nagminnego parkowania samochodów wzdłuż ul. Muszlowej, jak i przyjeżdzających do parku postulujemy o urządzenie dodatkowych miejsc parkingowych na miejskim terenie przylegającym do kościoła, z zachowaniem koniecznej separacji zielenią od strony przedszkola. Obecnie teren ten jest składowiskiem materiałów budowalnych, a zamiast tego może i powinien być wykorzystany na cele publiczne.

W załączeniu pełny tekst interpelacji.

Interpelacja dotyczy zlikwidowanego przejścia dla pieszych na ul. Muszlowej, zlokalizowanego na wyniesionym spowalniaczu ruchu pomiędzy ul. Powstańców Śląskich a budynkiem przedszkola. Przejście „zniknęło” w czasie budowy budynku mieszkalnego przy skrzyżowaniu ul. Muszlowej i ul. Powstańców Śląskich.

Wg zebranych przez radną Głowacką informacji nikt w Urzędzie nie wydał zgody na likwidację przejścia. W związku z tym oczekujemy od Zarządu Dzielnicy zobowiązania wykonawcy do przywrócenia przejścia dla pieszych w pierwotnym miejscu, gdyż jego likwidacja nie było przez mieszkańców postulowana, a brak bezpiecznego przejścia wydłuża mieszkańcom drogę, w tym do szkoły, przychodni i obiektów handlowych.

W załączeniu pełny tekst interpelacji.

W związku z koniecznością dbania o zasoby przyrodnicze i środowisko naturalne na terenie Bemowa zwracam się do Zarządu Dzielnicy o przedstawienie danych o łącznej liczbie decyzji dot. zezwoleń na wycięcie drzew pod warunkiem wniesienia opłat kompensacyjnych oraz o podanie kwot naliczonych z tego tytułu opłat. Jednocześni proszę o informację, które podmioty wystąpiły o umorzenie opłat kompensacyjnych oraz w stosunku do których podmiotów umorzenie zostało zastosowane, z jakich powodów i w jakiej wysokości. Podejmowanie takich decyzji uważam za działanie na szkodę finansów publicznych jak i środowiska. Dodatkowo w związku z tym, iż opłaty te wpływają bezpośrednio do budżetu Urzędu m.st. Warszawy wnioskuję o wystąpienie o przekazanie do budżetu dzielnicy Bemowa części tych funduszy i przeznaczenie ich wyłącznie na cele związane z ochroną środowiska.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.

Zwracam się do Zarządu Dzielnicy o uporządkowanie terenu wokół dawnego drewnianego kościoła na Górcach poprzez:

- usunięcie reklam z ogrodzenia działki pozostałej po dawnym drewnianym kościele;

- zlikwidowanie zmurszałego drewnianego płotu, stojącego wzdłuż chodnika łączącego ul. Bolkowską z przystankiem autobusowym przy ul. Górczewskiej oraz wzdłuż ul. Bolkowskiej w kierunku tymczasowej kaplicy kościoła.

Uporządkowanie tego terenu przyczyni się do poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i jego estetyki.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.


COPYRIGHT ©  Stowarzyszenie Bemowska Wspólnota Samorządowa 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem